Home / Pravidla bazaru

OBECNÉ

 • Server najdibarefoot.cz zprostředkovává nákup a prodej obuvi, která splňuje kritéria definice Barefoot nebo BF kompromisní obuvi.
 • Provozovatel bazaru je pouze zprostředkovatelem nákupu a prodeje, nenese zodpovědnost za kvalitu a původ nabízeného zboží
 • Na bazaru najdibarefoot.cz je možné prodávat barefoot obuv zakoupenou v České republice, stejně tak i v zahraničí. Vždy musí být ale uvedená značka nebo původ obuvy a její skutečný stav.
 • Je možné zde nabízet i zakázkovou výrobu barefoot obuvi. 
 • Je zakázáno prodávat jinou obuv nebo jakékoli jiné zboží, které neodpovídá zaměření bazaru dle specifikovaných kritérií. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro blokování registrovaného účtu prodejce provozovatelem bazaru.
 • Při zásadním porušení pravidel bazaru, může provozovatel blokovat účet uživatele, který pravidla bazaru porušil, okamžitě, bez předešlého upozornění.
 • Umístění prodejního inzerátu není nijak zpoplatněno ani zatíženo provizní platbou po prodeji zboží.
 • Podávat či nakupovat mohou na bazaru pouze registrovaní uživatelé.
 • Registrace je povinná a je zdarma, bez následných závazků a slouží především k usnadnění vyhledávání zboží, možnosti hodnocení nakupujících i prodávajících, což podpoří plynulost a serióznost obchodu.
 • Je zakázáno vkládat jakékoliv reklamní upozornění či webové odkazy s reklamním charakterem, bez vědomí a výslovného souhlasu s provozovatelem bazaru.
 • Uživatelé serveru najdibarefoot.cz jsou povinni dodržovat právní řád ČR. Mimo jiné je samozřejmostí i seriozní chování, jednání a nákup i prodej. V případě, že provozovatel zjistí nevhodné, neseriózní chování či porušení pravidel, vyhrazuje si právo na smazání prodejních inzerátů či blokování registrace uživatele.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli upravit chod prodejniho bazaru, stejně tak i podmínky jeho užívání. O změnách budou uživatelé vždy informováni.
 • Server najdibarefoot.cz dbá o pohodlný a rychlý nákup i prodej barefootových bot a klade důraz na spolehlivost a seriozní přístup všech uživatelů. 

 

UŽIVATEL

 • Uživatel má možnost si zaplatit členství. Platba členství zakládá nárok na předem definované výhody pro nákup a prodej, není ovšem povinná. Členský poplatek se platí jednou ročně a nezavazuje uživatele k platbě do dalších let. Neprodloužením a nezaplacením členství, jsou členské výhody ukončeny a uživatel zůstává na bazaru se základní registrací. 
 •  Aby byla zajištěna aktuálnost nabídky,  je platnost inzerátu 3 měsíce od jeho vložení. Před vypršením této lhůty bude prodejce informován o blížícím se automatickém vymazání inzerátu s případnou možností prodloužení. V případě, že jej prodejce včas neprodlouží, nebo již vyčerpal všechny možnosti prodloužení, bude inzerát smazán.
 • Prodejce je povinen dostatečně a pravdivě zboží popsat, doplnit aktuálními fotografiemi, upozornit na případné závady a nedostatky. Porušení tohoto pravidla, neuvedením důležitých informací o stavu prodávané obuvi nebo jiné klamání nakupujících je důvodem pro blokování registrovaného účtu prodejce provozovatelem bazaru. 
 • Prodejce se zavazuje, že k nabízenému zboží doplní náležité informace o skutečném stavu a přiložené fotografie nebudou získané z žádných veřejných ani cizích soukromých zdrojů, ale budou vyhotoveny přímo prodejcem pro zdokumentování aktuálního stavu prodávaného zboží.

 

NÁKUP A PRODEJ

 • Nakupující se zavazuje, že v případě zájmu o koupi vybraného zboží, uhradí požadovanou částku za zboží obratem, nejpozději však do 3 pracovních dnů, pokud se s prodejcem nedomluví jinak. Pokud neuhradí platbu do 7-mi pracovních dnů, má prodejce právo obchod zrušit a zboží nabídnout opět k prodeji. 

 • Prodejce se zavazuje, že zboží, za které přijal platbu, odešle bez zbytečných průtahů, nejpozději však do 5 pracovních dnů. Pokud se s nakupujícím domluvil jinak, dodrží dohodu. 

 

VÝROBCE

 • Na bazaru mají povoleno prodávat drobní zakázkoví výrobci barefootových bot. Především ti, kteří nemají svůj vlastní eshop nebo jiný osvědčený prodejní kanál. 
 • Pro výrobce je kromě registrace povinný i členský poplatek pro zakázkovou výrobu.
 • Poplatek se platí jednou ročně, nabízí výrobcům předem definované podmínky a možnosti prodeje na serveru Najdibarefoot.cz
 • Provozovatel bazaru je pouze zprostředkovatelem nákupu a prodeje zakázkové výroby bot, nenese zodpovědnost za kvalitu a původ nabízeného zboží.
 • Výrobce sám ručí za kvalitu svých výrobků, řeší reklamace seriozním způsobem a přebírá zodpovědnost za svou výrobní / obchodní činnost. 
 • Provozovatel bazaru neřeší, nezodpovídá a nekontroluje, zda výrobce naplňuje požadavky obchodní činnosti. 
 • Nekvalitný výrobky nebo neseriózní jednání výrobce může být důvodem pro ukončení prodeje a zablokování účtu výrobce provozovatelem. 

 

 

    Copyright ©2019 René Kolb